Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

                   
  To już było...
Historia  
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń
klucze4
Tematyka szkoleń
klucze3

Lista referencyjna

klucze5
To już było...

Poniższa tabela przedstawia szkolenia, które zostały prowadzone w ostatnim czasie przez CSRO. Mogą być one przeprowadzone ponownie dla Państwa. Oczywiście szczegółowe zagadnienia oraz wymiar czasowy szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

 

l.p.
Temat szkolenia
czas
1.
Szkolenie komendantów formacji O.C.
16 godz.
2.
Ewakuacja w świetle nowo obowiązujących przepisów
6 godz.
3.
Ewakuacja ludzi z zagrożonych budynków - ćwiczenie
8 godz.
8 godz.
4.
Zagrożenia okresu ,,P" i ,,W" oraz ich oddziaływanie na organizm człowieka
5.
Negocjacje w społecznych sytuacjach kryzysowych
6 godz.
6.
Zagrożenia terrorystyczne oraz procedury postępowania
8 godz.
7.
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa -strategia bezpieczeństwa narodowego R.P.
4 godz.
8.
Negatywne zjawiska psychologiczne występujące na wypadek zagrożeń oraz metody ich eliminacji
12 godz.
9.
Podstawy prawne oraz rola i zadania stałego dyżuru
4 godz.
 
Szymonka Szkolenie plenerowe: Elektrociepłownie Warszawskie S.A.