Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

                                   
Szkolenie plenerowe: Elektrociepłownie Warszawskie
Historia  
Tak, to już historia. Skończyły się ciepłe dnia a wraz z nimi zajęcia plenerowe. Ostatnim szkoleniem w terenie było szkolenie Zespołu Reagowania Kryzysowego Elektrociepłowni Warszawskich S.A. A oto garść wspomnień:
 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń  
klucze2
Tematyka szkoleń
klucze3

Lista referencyjna

               
klucze4
To już było...                
       
Po krótkim powitaniu uczestników szkolenia właściciel C.S.R-O omówił przebieg szkolenia oraz przedstawił wykładowców.
Wykład na temat ,,Transformacja Obrony Cywilnej oraz kierunki dalszych zmian" wygłosił przedstawiciel K.G. P.S.P. Pan Leszek Foryś.
   
Szkolenie strzeleckie prowadził instruktor Sekcji Strzeleckiej C.W.K.S. ,,Legia".
         
   
A potem strzelanie.
 
Uwaga! Właśnie na stanowisku sam Pan Adam Witman.
   
 
A o te puchary toczyła się walka...
       
   
A oto Zwycięzcy!
 
 
Czas umilał zespół muzyczny "Red Donkey In Jackuzi".
   
   
"...Pańskie oko konia tuczy" - nad całością czuwał właściciel C.S.R-O..