Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Historia
Historia  
Doświadczenia II Wojny Światowej unaoczniły konieczność przygotowania kadr oraz ludność cywilną do działań w obliczu potencjalnych zagrożeń. Dlatego też Uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 roku zostaje utworzony Centralny Ośrodek Wyszkolenia TOPL. Swoją działalność Ośrodek rozpoczyna w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64. W 1955 roku zostaje przeniesiony do Otwocka, a w 1957 jego siedzibą staje się obiekt w Starej Miłośnie przy ulicy Toplowskiej 1 (obecnie ul. Topolowa).
W miarę upływu lat zachodzące zmiany polityczne, militarne i gospodarcze powodują potrzebę dostosowania profilu szkolenia do aktualnych wyzwań. Odzwierciedleniem tego jest również zmiana w 1966 roku nazwy Ośrodka na Ośrodek Szkolenia Kadr Powszechnej Samoobrony, który w 1973 roku zostaje przekształcony w Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej. To właśnie COSKOC przez wiela następnych lat odgrywa wiodącą rolę w szkoleniu kadr oraz przygotowania ludności do zadań Obrony Cywilnej. Był o n podporządkowany Sztabowi Obrony Cywilnej Kraju, natomiast w terenie funkcję tą spełniały Międzywojewódzkie Ośrodki Szkolenia.
W 1996 roku Sztab Obrony Cywilnej Kraju przekształca się w Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju i zostaje przekazany z Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Sprew Wewnętrznych. Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej staje się wydziałem Biura Szkolenia tego Urzędu zmieniając równocześnie nazwę na Centrum Szkolenia Kadr Ochrony Ludności. W 1999 roku Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju staje się Urzędem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. W 2000 roku obowiązki Szefa Obrony Cywilnej przejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Od tego czasu szkolenia z obrony cywilnej prowadzone sa w oparciu o Szkoły Aspirantów oraz Szkołę Główną Służb Pożarniczych, która w swoje struktury włącza Centrum Szkolenia Kadr Ochrony Ludności. Równocześnie niektóre Międzywojewódzkie Ośrodki Szkolenia ulegają likwidacji, a re, które pozostały wchodzą w skład struktur wojewódzkich otrzymując inne zadania szkoleniowe. Większość kadry dydaktycznej przechodzi do pracy w różnych instytucjach państwowych lub udaje sie na emeryturę.
W związku z powstała luką w systemie szkolenia część tych wykładowców postanawia wyjść naprzeciw zaistniałym potrzebom i założyć własną firmę szkoleniową.
I tak 15 czerwca 2001 roku rozpoczyna w Sulejówku działalność Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego.
 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń  
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...