Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
Historia  
Szkolenia z Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego prowadzimy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Poza szkoleniem zajmujemy się doradztwem oraz wykonywaniem niektórych wymaganych przepisami dokumentów.

Przykładowa tematyka*
Nr kat. nazwa odbiorca wymiar* Koszt**
1/OC Szkolenie Zakładowych Zespołów Reagowania Kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
2/OC Szkolenie Komendantów FOC.
3/OC Szkolenie członków FOC.
4/OC Szkolenie kadry kierowniczej zakładów pracy
5/OC Rola i zadania Obrony Cywilnej w Polsce. Transformacje i nowe kierunki rozwoju O.C.. zainteresowani 4 1000 zł
6/OC Międzynarodowe i polskie prawo humanitarne dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej. zainteresowani 2 500 zł
7/OC Zadania i kompetencje organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. zainteresowani 2 600 zł
8/OC Stany nadzwyczajne w systemie prawnym R.P.. zainteresowani 2 500 zł
9/OC Zasady współdziałania służb odpowiedzialnych za ochronę ludności. zainteresowani 3 750 zł
10/OC Charakterystyka żródeł zagrożeń okresu pokoju. Metody ochrony przed zagrożeniami. zainteresowani 4 1000 zł
11/OC Organizacja i zadania formacji obrony cywilnej przeznaczonych do zadań specjalnych. zainteresowani 2 500 zł
12/OC Rola przywództwa osób funkcyjnych w działaniach w obliczu zagrożeń. zainteresowani 2 500 zł
13/OC Psychologiczna analiza sytuacji zagrożenia. Przebieg reakcji człowieka na zagrożenie. zainteresowani 2 500 zł
14/OC Charakterystyka wybranych reakcji psychicznych i zachowań. Zasady i metody wzmacniania odporności psychicznej *** zainteresowani 2 500 zł
15/OC Wielkie awarie obiektów technicznych oraz zagrożenia radiacyjne zainteresowani 4 1000 zł
17/OC Ochrona zakładu pracy w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń zainteresowani 5 1000 zł
18/OC Działanie stałego dyżuru w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń zainteresowani 5 1000 zł
19/OC Zagrożenia ekologiczne i cywilizacyjne. zainteresowani 4 800 zł
20/OC Oddziaływanie czynników broni masowego rażenia j na organizm człowieka. zainteresowani 4 1000 zł
21/OC Ochrona dóbr kultury narodowej. zainteresowani 4 1000 zł
22/OC Indywidualna i zbiorowa ochrona przed skażeniami. zainteresowani 4 1000 zł
23/OC Zagrożenia terrorystyczne. Patrz główne kierunki szkoleń
* oraz wiele innych tematów dotyczących obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego według potrzeb zleceniodawcy
** w godzinach lekcyjnych
*** jest to koszt orientacyjny, podlegający negocjacji.

 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń  
klucze2
Tematyka szkoleń
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...  
       
Ratownictwo Medyczne I Obrona Cywilna I Zagrożenia Terrorystyczne I BHP I Pozostałe