Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Szkolenie "Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów".
Historia  

W dniu 18.05.2012 r. w godzinach 9.00-15.00 Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego organizuje szkolenie poświecone wybranym zagadnieniom obronnym. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla Zespołów Zarzadzania Kryzysowego w Państwa Instytucji oraz osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru na wypadek sytuacji kryzysowej. Szkolenie to, może być przeprowadzone również na Państwa zlecenie w Waszej Instytucji i w proponowanym przez Państwa terminie.

1. Tematyka szkolenia

lp Temat
1 Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
2 Utrzymanie stałej gotowości państwa i jej podwyższanie. Rola i zadania zespołu stałego dyżuru. Skład osobowy oraz wyznaczanie osób do pełnienia stałego dyżuru. Pełnienie dyżuru, jego przebieg. Dokumentacja stałego dyżuru.
3

Zasady przygotowania i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy.
Zasady opracowania dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania w zapasowym miejscu pracy.

4 Warsztaty: Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
Omówienie zasad sporządzania planów operacyjnego funkcjonowania w poszczególnych działach administracji rządowej. Praktyczne sporządzanie kart realizacji zadań operacyjnych.
5

Ochrona Informacji Niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych. Zasady wytwarzania dokumentacji niejawnej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności sporządzania planów operacyjnego funkcjonowania oraz kart realizacji zadań operacyjnych.

2. Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Edisona 2, 04-510 Warszawa, www csid.pl

3. Koszt szkolenia: 350 zł/ osoba. W ramach opłaty zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

5. Zgłoszenie: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie ZGŁOSZENIA (pobierz formularz zgłoszeniowy) i odesłanie go e-mailem, faksem lub pocztą do Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego w terminie do dnia 15.04.2011 r. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na szkolenie, prosimy wpłacić kwotę 350 zł (koszt szkolenia) w terminie do 30.04.2012 r. na konto:
P.K.O. B.P. 20 102010130000070200056911. Faktury zostaną wydane w pierwszym dniu szkolenia.

Uwaga!
W przypadku powiadomienia organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu o rezygnacji za szkolenia, a także w przypadku odwołania szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
Nieobecność na szkoleniu bez powiadomienia związana jest z utratą całej wpłaconej kwoty.

 

 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...  
         
       
         
Ratownictwo Medyczne I Obrona Cywilna I Zagrożenia Terrorystyczne I BHP I Pozostałe