Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Podstawy Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
Historia  

W dniach 16-17.04. w godzinach 8.00-17.00 Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego organizuje dwudniowe szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego a w dniach 18-19.2012 . w godzinach 8.00-15.00 z obrony cywilnej. Szkolenia te zostaną powtórzone w terminie jesiennym o czym powiadomimy zainteresowanych na naszej stronie internetowej. Szkolenia te są przeznaczone głównie dla osób rozpoczynających pracę w strukturach Z.K i OC w jednostkach administracji samorządowej oraz w instytucjach i przedsiębiorstwach. Mimo, że tematyka obu szkoleń jest ze sobą powiązana i stanowią one logiczną całość, można wziąć udział tylko w jednym wybranym przez siebie szkoleniu.

1. Tematyka szkolenia ,,Podstawy Zarządzania Kryzysowego"

lp Temat
1 Podstawy prawne dotyczące Zarządzania Kryzysowego.
2 Zadania i obowiązki organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie zarządzania kryzysowego.
3 Zasady tworzenia zespołów i centrów ZK.
4 Rodzaje i charakterystyka zagrożeń ludności okresu pokoju i wojny.
5 Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie w okresie pokoju.
6 Ewakuacja ludności na wypadek masowego zagrożenia. (I-II stopień ewakuacji).
7 Zasady oraz tryb opracowania planów zarządzania kryzysowego.
8 Zasady organizacji akcji ratowniczych .
9 Rola i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
10 Powszechna Samoobrona Ludności jej organizacja i zadania.
11 Rola i zadania organizacji pozarządowych w ochronie ludności.
12 Psychologiczne przygotowanie ludności i służb ratowniczych do działania w sytuacjach kryzysowych. Udzielanie pomocy psychologicznej poszkodowanym i ratownikom.

2. Tematyka szkolenia ,,Podstawy Obrony Cywilnej"

lp Temat
1 Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa.
2 Międzynarodowe prawo humanitarne w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury.
3 Miejsce, rola i zadania oraz transformacja OC w Polsce.
4 Kompetencje i zadania organów administracji państwowej i samorządowej w województwie, powiecie i gminie w zakresie ochrony ludności.
5 Ewakuacja ludności jako jeden z elementów zbiorowej ochrony ludności -jej planowanie oraz organizacja. (III stopień ewakuacji)
6 Formacje Obrony Cywilnej, ich rodzaje, organizacja i zadania oraz zasady tworzenia.
7 Zasady oraz tryb opracowywania planów obrony cywilnej.
8 Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie w czasie zagrożenia bezpieczeństwa .

2. Miejsce szkolenia: Hotel Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa, ul Garwolińska 8/10

Recepcja: Tel. 22 681 76 33, 22 681 76 33, 22 681 68 73
Kierownik: Tel./Fax 22 681 76 34
www.wim.mmil.pl

3. Zakwaterowanie i wyżywienie: Wszystkim chętnym proponujemy zakwaterowanie w miejscu szkolenia, czyli w hotelu W.I.M., w cenie:

Pokój
1-osobowy
2-osobowy
3-osobowy
apartament
2-osobowy do pojedynczego wykorzystania
Nocleg 1 osoby w zł
155
78
62
-
-

Istnieje możliwość kupienia posiłków w bardzo przystępnych cenach na stołówce WIM (budynek sąsiedni).

4. Koszt szkolenia: 550 zł/ osoba (bez zakwaterowania i wyżywienia) za każde z powyższych szkoleń.

5.Zgłoszenie: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie ZGŁOSZENIA (pobierz formularz zgłoszeniowy) i odesłanie go e-mailem, faksem lub pocztą do Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego w terminie do dnia 17.03.2012 r. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie należy wpłacić kwotę 550 zł lub 1100zł (koszt jednego lub dwóch szkoleń) na konto:
P.K.O. B.P. 20 102010130000070200056911 w terminie do dnia 30.03.2012 r. Odbiór faktur nastąpi w pierwszym dniu szkolenia.

Uwaga!
W przypadku powiadomienia organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu o rezygnacji za szkolenia, a także w przypadku odwołania szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu bez powiadomienia związana jest z utratą całej wpłaconej kwoty.

 

 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...  
         
       
         
Ratownictwo Medyczne I Obrona Cywilna I Zagrożenia Terrorystyczne I BHP I Pozostałe