Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Pozostałe szkolenia
Historia  
Prowadzimy również szereg szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem naszych zleceniodawców. W szczególności polecamy Państwu:
Nr kat. nazwa odbiorcy wymiar* koszt** uwagi
1/Z Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracodawcy zainteresowani 16 450 zł/osoba zaświadczenia
2/Z Szkolenie operatorów dźwigów z poziomu zerowego operatorzy kandydaci 6 500 zł/osoba zak. egzaminem państwowym
3/Z Szkolenie operatorów dźwigów pionowych operatorzy kandydaci 6 500 zł/osoba zak. egzaminem państwowym
4/Z Magazynowanie oraz transport materiałów niebezpiecznych magazynierzy transportowcy 6 500 zł/osoba zak. egzaminem państwowym
5/Z Szkolenie strzeleckie oraz strzelanie z broni sportowej, myśliwskiej i bojowej. Do tarczy, celu ruchomego lub rzutków. zainteresowani do uzgodnienia
Uwaga! Organizujemy również spotkania integracyjne, wspólne wędkowanie i inne imprezy tyrystyczne i wypoczynkowe. Szkolenia łączymy z różnymi formami rekreacji.

 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń  
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...  
Ratownictwo Medyczne I Obrona Cywilna I Zagrożenia Terrorystyczne I BHP I Pozostałe