Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Tematyka szkoleń
Historia  
a. Nasze cele
W prowadzonych przez nas szkoleniach stawiamy sobie za zadanie przekazanie oraz doskonalenie posiadanej już wiedzy wymaganej z racji pełnionych obowiązków na stanowiskach pracy (szkolenia tego typu należą do ustawowych obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze), a także potrzebnej w życiu codziennym. Staramy się kształtować świadomość oraz nawyki i zachowania wobec zagrożeń, problemów życia codziennego i pracy.

b. Kierunki i formy szkoleń
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, organizujemy szkolenia o tematyce wynikającej z ich aktualnych potrzeb. Treść szkolenia, jego przebieg oraz formy każdorazowo uzgadniamy z kontrahentem, chyba że są one określone obowiązującymi przepisami lub szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu (np: szkolenie z B.H.P.)

Główne kierunki proponowanych przez nas szkoleń to:
1. ratownictwo medyczne i szkolenie sanitarne
2. obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
3. zagrożenia terrorystyczne, wybuchowe
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. i inne zgodnie z potrzebą zleceniodawcy

W ramach powyżej przedstawionych kierunków, poza szkoleniem prowadzimy również doradztwo oraz wykonujemy niektóre czynności z tym związane (kliknij jeden z głównych kierunków aby zobaczyć więcej informacji)
Uwzględniono tam szkolenia, które były już lub są aktualnie prowadzone przez CSR-O. W związku z tym, że utrzymujemy kontakt w wieloma wykładowcami reprezentującymi różne dziedziny wiedzy, jesteśmy w stanie przygotować i przeprowadzić praktycznie każde szkolenie, dotyczące powyższych kierunków, którym byłby zainteresowany nasz zleceniodawca.

UWAGA!
Organizujemy również imprezy turystyczno - wypoczynkowe oraz zajęcia integracyjne dla zakładów pracy.

 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń  
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...  
Ratownictwo Medyczne I Obrona Cywilna I Zagrożenia Terrorystyczne I BHP I Pozostałe