Strona Główna I Kontakt
 

Centrum Szkolenia Ratunkowo - Obronnego

 
Wykładowcy i formy szkoleń
Historia  
a. Kto szkoli?
Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny, zajęcia są prowadzone przez wysokiej klasy kontraktowych specjalistów, zajmujących się od wielu lat teorią i praktyką przedstawianej problematyki, wywodzących się z instytucji centralnych, wyższych uczelni, placówek naukowo - badawczych oraz przez uznanych ekspertów różnych branż gospodarki narodowej.


b. Kogo szkolimy?

Centrum Szkolenia Ratunkowo-Obronnego zajmuje się profesjonalnym, wielo- problemowym szkoleniem, głównie kadr oraz pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, kierownictwa oraz pracowników zakładów pracy, członków organizacji społecznych, jak również wolontariuszy.

c. Jakie są formy szkolenia?

W celu pobudzenia zainteresowania naszych słuchaczy przedstawianą problematyką, w procesach dydaktycznych wykorzystujemy wiele form przekazywania wiedzy takich jak:
wykład, informacja, pokaz, ćwiczenie, trening, seminarium oraz dyskusja. W czasie szkolenia wykorzystujemy w szerokim zakresie pomoce audio-wizualne. Prowadzimy szkolenia jedno i wieloetapowe o charakterze podstawowym, a także uzupełniającym, u zleceniodawcy lub w systemie stacjonarnym .
 
klucze1
Wykładowcy i formy szkoleń  
klucze2
Tematyka szkoleń  
klucze3

Lista referencyjna

 
klucze4
To już było...